psykoterapi

Som legitimerad psykoterapeut har jag grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi (ST Lukasutbildad), KBT, EMDR (traumaterapi) och är handledarutbildning för olika yrkesgrupper.

Jag har som fysioterapeut utbildning i kroppens olika sjukdomar och stressymptom och kan då arbeta med kroppskännedom, avspänning, mindfulness, eller hypnos.

Jag kan erbjuda samtal på svenska, engelska och även med tolk.