Om

Eva Holmström

Jag har lång erfarenhet av att arbeta som psykoterapeut och fysioterapeut och arbetar med olika metoder beroende på problemen. Se under fliken psykoterapi.

Jag har arbetat inom landstingets vuxenpsykiatri, Sankt Lukas psykoterapimottagning, privat mottagning samt haft handledaruppdrag inom olika myndigheter, landsting, kommuner och privata företag.