Kostnad

Jag har vårdavtal med landstinget vilket innebär att man enbart betalar egenavgift, för närvarande 200 kr per besök, upp till frikortsbeloppet 1200 kr. Man kan ha samtalet på mottagningen eller digitala samtal.

I mån av utrymme kan jag även ge privata samtalsbehandlingar för individ eller parsamtal. Jag arbetar också med yrkeshandledning kör enskilda och grupper. Priset efter överenskommelse.